Annette Sølvbirk - Psykolog

Metoder

Terapeutiske metoder.

Jeg tilbyder samtaler til voksne og unge. Det kan være kortere eller længere terapeutiske forløb, eller dreje som om enkelte samtaler om et afgrænset emne.

Ved første samtale tilstræbes en afklaring og fælles forståelse af, hvad du ønsker at have fokus på og hvilken tilgang der vil være hensigtsmæssig i forhold til problemstillingen.

Jeg videreuddannet i forskellige psykoterapeutiske retninger og anvender følgende psykoterapeutiske metoder:

I Kognitiv terapi  arbejder man med at undersøge, nuancere og ændre grundlæggende antagelser og automatiske tanker om sig selv og omverden. Der er fokus på sammenhæng mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, og hvordan det gensidigt påvirker hinanden.  Der sættes nogle mål for processen, og læres nye mere hensigtsmæssige strategier med henblik på at håndtere den problemstilling klienten ønsker at arbejde med.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT), er en videre udvikling af den kognitive adfærdsterapi, den såkaldte 3. bølge. Centralt er at udvikle psykologisk fleksibilitet, hvilket enkelt kan udtrykkes, som evnen til at være tilstede, at åbne sig og gøre det der er vigtigt. Med afsæt i de personlige værdier, som retningsgiver for handlinger og livsvej, arbejdes der med at forholde sig til tanker og følelser uden de styrer og overtager. Frem for at forsøge at reducere eller undgå ubehag, søger man i stedet at kunne acceptere og give plads til det som er svært og alligevel gøre det som er vigtigt for én.

Mindfullness er træning i bevidst nærvær. Ved at være opmærksom på tanker, følelser, handleimpulser, kropslige fornemmelser, trænes evnen til at forholde sig til disse på en anden måde. Ved træning bliver man bedre til at være i nuet og bryde dårlige cirkler og uhensigtsmæssige mønstre, fordi man bliver mere opmærksom og kan stoppe op og f.eks. vælge sine handlinger mere bevidst. Forskellige øvelser og opmærksomhedstræning kan tilpasses den enkeltes problematik og resurser/forudsætninger. Jeg anvender mindfullness på mange forskellige måder så det giver mening i den aktuelle situation.

Eksistentiel psykoterapi (tilstandsdifferentieret psykoterapi) er ikke en målrettet eller resultatorienteret terapeutisk tilgang, men snarere samtaler med fokus på fordybelse, nærvær og dybere kontakt med sig selv og egne værdier. Formålet er en dybere kendskab til sig selv og det som er vigtigt i livet, hjælp til at være med det som er, og som ikke kan ændres. Ved sygdom, svære valg og kriser, usikkerhed på retning i livet giver det god mening at fordybe sig i eksistentielle perspektiver.

Dette websted bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.